Nasza misja

Otwieranie oczu” osób widzących, na świat osób niewidomych.

Tworzymy nowatorskie miejsce kultury, integracji i edukacji, w którym będą kształtowały się prawidłowe relacje między różnymi grupami społecznymi, oparte na wzajemnej tolerancji i poszanowaniu.

Projekt w liczbach:

  • minimum 12  nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w systemie dwuzmianowym;
  • minimum 6 nowych miejsc pracy dla osób pełnosprawnych;
  • minimum 21.000 osób skorzysta z usług DIFFERENT (w ciągu pierwszego roku działalności), przez co zwiększy swoją tolerancję i świadomość odnośnie niepełnosprawności;
  • minimum 50 grup szkolnych będzie mogło wziąć udział w sprofilowanych porannych zajęciach integracyjno-edukacyjnych;
  • minimum 40 nowych wydarzeń kulturalnych rocznie w Warszawie (koncerty, przedstawienia, słuchowiska itp.);
  • minimum 1000 posiłków rocznie, wydamy dla osób bezdomnych/samotnych, m.in. w ramach współpracy z Kościołem Ulicznym, który co środa od 19tej, prowadzi akcję pomocową dla osób bezdomnych i potrzebujących, przed Metrem Centrum;
  • minimum 5 osobom z niepełnosprawnościami sfinansujemy zakup sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie w społeczeństwie;
  • minimum 10 ubogich rodzin zyska nasze znaczące wsparcie.

 

Restauracja DIFFERENT jest działalnością gospodarczą

Całości zysków restauracji jest przeznaczana na cele statutowe fundacji, głównie na
wsparcie ubogich rodzin.